Kategorie a filtrování
Chránička SPIROGAS pro plynové trubky. - Slouží k odvedení případného úniku plynu do místa určeného k identifikaci úniku. Používáme je pro trubky EUROGAS uložené ve výkopu, v podlahách a stěnách budov (viz Podniková norma PTN 704 04 pro rozvody plynu z vlnovcových nerezových trubek EUROGW/EUROGAS pro rozvod plynu v budovách s pracovním přetlakem 0,5 bar). Vysoká odolnost proti atmosférickým a chemickým komponentů. Vyrobena ze samozhášivého PVC, vodotěsná, dielektrická, podle UNI CIG 7129.
Chránička SPIROGAS pro plynové trubky.
Slouží k odvedení případného úniku plynu do místa určeného k identifikaci úniku. Používáme je pro trubky EUROGAS uložené ve výkopu, v…

cena od: 11,90